We know about
People Performance

Objeqts helpt de winnaars van morgen, hun teams en medewerkers om ambities waar te maken
en doelen daadwerkelijk te realiseren.

Dit doen we met eenvoudige en doelgerichte methodes die naadloos aansluiten
bij de ‘agile workplace’ en de beginselen van ‘continues improvement’.

OKR - framework for
managing success

Objectives & Key Results (OKRs) is een methode die medewerkers en teams helpt
om succesvol te zijn in een agile workplace.

Het geeft focus en helpt prioriteiten te stellen. Het richt altijd alle inzet en energie
naar hetzelfde doel. OKR zorgt voor Focus, Alignment en Engagement.

Activating Insights
and Dashboards

Alleen als je weet waar je staat weet je hoe je verder kunt. Inzichten over inzet en
prestaties geven houvast en activeren.

Met eenvoudige en persoonlijke dashboards implementeert Objeqts de juiste indicatoren
en benchmarks, zodat je altijd weet wat je kunt doen om nog beter te worden.

Wij helpen organisaties hun doelen te realiseren

Objeqts helpt haar klanten om niet alleen goede doelen te stellen, maar ze ook daadwerkelijk te realiseren. Dat doen we door een mindset te creëren bij organisaties en hun medewerkers dat werken gaat over waarde toevoegen en een zinvolle bijdrage leveren aan het resultaat. “Samen elke dag een beetje beter worden”... continue willen verbeteren en jezelf durven uitdagen. Dat vraagt om lef en om vertrouwen.

Met OKRs (Objectives en Key Results) implementeren we een management framework dat gericht is op doelrealisatie. OKRs helpen organisaties en medewerkers om te prioriteren, focus te houden, ‘aligned’ te zijn en te blijven. Het sluit naadloos aan bij de filosofie van Agile- en Lean management. Het is het leidende framework voor succes van alle exponentiële groeiers uit Silicon Valley.

Natuurlijk moet je weten waar je staat om vooruit te komen. Je wilt altijd een actueel en gepersonaliseerd inzicht hebben in je resultaten en je voortgang. Zo weet je waar je kansen en liggen en wie je daarin succesvol kan maken. Wij richten persoonlijke dashboards in met activerende inzichten die de medewerkers direct aanzetten tot actie.

“Samen elke dag een beetje beter worden”… daarvoor is afstemming en transparantie nodig. Objeqts geeft context aan de sociale dialoog tussen medewerkers. Context die ervoor zorgt dat de dialoog impact heeft op het doel waar je met elkaar voor staat.

Drie pijlers naar succes

Goal Realization & OKRs

Objeqts is gespecialiseerd in OKRs als het verbindende Performance Management framework voor het realiseren van doelen. OKRs staat voor Objectives and Key Results. Het is een methodiek waarmee de winnaars van vandaag groot zijn geworden. Google, Facebook, Intel en LinkedIn zijn enkele van deze exponentiële groeiers die hun succes voor een belangrijk deel te danken hebben aan OKRs.

Indien juist geïmplementeerd, draagt OKR in grote mate bij aan een performance management cultuur en zorgt het voor focus, alignment en engagement binnen de organisatie.

Objeqts begeleidt organisaties bij een effectieve invoering van deze methodiek. We helpen bij de aansluiting van de doelen op de missie en visie van de organisatie. We trainen en coachen teams en medewerkers in het gebruik van OKRs en ondersteunen bij de implementatie van OKRs tooling.

Actionable Insights

Succes vertaalt zich vooral in het behalen van doelen. Maar wanneer is een doel bereikt? Je wilt altijd de laatste stand van zaken in de voortgang naar je doelen in het zicht hebben. Activerende inzichten noemen wij dat. Inzichten die je daadwerkelijk de weg wijzen naar succes. Geen overdaad aan data en grafieken of analyses, alleen datgene wat relevant is via puntige indicatoren op het moment dat je het nodig hebt.

Met PerformanceServer™ heeft Objeqts een dashboard ontwikkeld dat exact deze activerende inzichten biedt. Altijd actueel en altijd gepersonaliseerd. PerformanceServer™ combineert data en content, het vergelijkt en voorspelt.

Specifiek voor de ondersteuning van OKRs, werkt Objeqts samen met gerenommeerde bedrijven die specifiek voor deze toepassing tooling ontwikkelden.

Performance Dialogue

De meeste bedrijven hebben er één… een Enterprise Social Network. Maar waarom is het dat deze sociale netwerken vaak zo leeg blijven? Ondanks dat de potentie van het sociale netwerk enorm is, weten medewerkers vaak niet wat het bijdraagt aan de dagelijkse werkzaamheden.

Door context te geven aan de sociale dialoog, weet Objeqts de online sociale netwerken zinvol te betrekken in het dagelijkse werk. Doelen realiseer je meestal niet alleen. Er zijn altijd collega’s met wie je samen werkt aan een gemeenschappelijk doel. De context van de doelrealisatie koppelen aan de sociale dialoog is wat we doen. Daardoor worden discussies relevant, bondig en zeer doelgericht.

De snelheid van het medium is van een onschatbare waarde in het ‘alignen’ van medewerkers bij behalen van hun (gemeenschappelijke) doelen. Benut het goed!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12